Skip to main content
wp-content/uploads/bakenov_img.jpg

Het baken van Overijssel

't Veerhuys Olst, Vaken van OverijsselOver de IJssel ligt Overijssel. Vanuit het westen gezien dus aan de overkant van de rivier. De IJssel is de meest duidelijke natuurlijke grens van deze provincie. Door het kunstwerk het Baken van Overijssel wordt die provinciegrens aan de
oever van de IJssel bij Olst duidelijk gemarkeerd. Passagiers die met de pont de rivier oversteken zijn het natuurlijke publiek.

Het Baken van Overijssel symboliseert met de staande golvende kolom en het water dat daar langs stroomt de rivier de IJssel. Een variant op de golvende blauwe baan in de provincievlag. De ring van het Baken kan worden gelezen als de letter “O” van Overijssel. Het Baken is 12.5 meter hoog.

Kunstenaar Lolke van der Bij zegt er zelf over: “ik heb het stromende water van de IJssel in de weidse ruimte van de uiterwaarden zichtbaar gemaakt. Een verticale rivier. Het water stroomt van boven naar beneden. Een ijzeren natuurwet die alle grenzen doorbreekt”.

Hoe hecht het Baken van Overijssel met de rivier is verbonden blijkt ook uit het feit dat het imposante kunstwerk in de ontwerpfase op het laatste moment nog drie meter is verschoven omdat het anders de radarwaarneming van de scheepvaart op de IJssel zou storen.

Het Baken van Overijssel is 16 augustus 1991 onthuld.