Skip to main content
wp-content/uploads/Veerhuys_salland.jpg

Salland

In 1346 vormde bisschop Jan Van Arkel een nieuwe bestuurlijke eenheid die hij de naam Salland gaf. De grenzen van Salland zijn enigszins diffuus, maar dat Olst er deel van uitmaakt staat buiten kijf. Globaal duidt de naam op de landstreek in het westen van de provincie Overijssel. Er zijn veel landgoederen met bijbehorende havezaten, landhuizen en kastelen. Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is een bijzonder recreatie- en natuurgebied. Kijk op www.sallandseheuvelrug.nl voor wandelingen, fietstochten, informatie over het (afwisselende) landschap en de planten en dieren die er voorkomen. Bijzonder is dat dit de enige plek in Nederland is waar de bedreigde korhoender voorkomt.

De mooiste manier om kennis te maken met Salland is per fiets. Er ligt 400 kilometer fietspad met ruim 120 fietsknooppunten. Het routenetwerk bestaat uit fietsrondjes van ongeveer 12 kilometer die allemaal op elkaar aansluiten. Een kaart van het fietsroutenetwerk is bij alle VVV’s in Salland te koop onder de naam ‘Stap op in Salland’.